Du er her: Albinisme» Nyheter og artikler

Nyheter og artikler

Kategori: 2008
lørdag 1. desember 2007

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008


Dette er brevet som vil bli sendt til alle medlemmene per post i begynnelsen av slutten av januar.

Helgen 22.-24. februar avholdes ordinært årsmøte i Norsk Forening for Albinisme ved Hurdalsenteret, ca 30 min kjøring fra Gardermoen. I tillegg til årsmøte har vi et rikholdig program med informasjon fra Norsk Blindeforbund og møte med Albino Aid. Vi gleder oss spesielt over at den engelske øyelegen Brian Evans, som selv har albinisme, kommer og er sammen med oss denne helgen. På lørdagen får vi høre Evans foredrag ”How to see”, om hvordan synet påvirkes ved albinisme.
Ber om påmelding snarest, innen 31.januar. Bruk vedlagt skjema, e-post eller evt. Pr telefon (etter kl. 17.00).

ÅRSMØTE I NFFA 2008:
Årsmelding og regnskap for 2007
Handlingsplan og budsjett for 2008
Fastsettelse av kontingent
Innkomne forslag
Valg av styremedlemmer (leder, sekretær, kasserer, 1. Styremedlem og 1. Varamedlem)
Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes styret senest tre uker før årsmøte.
PROGRAM

Fredag 22.02.08
Ankomst: Innkvartering fra kl:1500
Kl 1800 Felles Middag.
Kl 2100 Presentasjon av nye og gamle medlemmer i møtelokalene deretter sosialt samvær.

Lørdag 23.02.08

Frokost kl 0830
Kl. 10.00 Orientering om fritidsaktiviteter for blinde og svaksynte barn og ungdommer i regi av Barn og ungdomsavdelingen i blindeforbundet.
Kl. 11.00 Dr. Brian Evans: ”How to see”.
Kl. 13.00 LUNSJ
Orientering om Albino Aid. Bistandsarbeid.
Kl 1600 Familieaktiviteter utendørs. /fri tid.
l 18.00 MIDDAG. Utlodding av premier, sosialt samvær utover kvelden. Innslag fra musikere fra ”Albino Aid”.

Søndag 24.02.08:
Kl 0830 Frokost
Kl 0930 Generalforsamling/Årsmøte NFFA
Kl.1030 Likemannsseminar (samtale i grupper)
Kl 1230 Lunsj.
Kl 1400 Avreise.

Priser:
Opphold på seminar/årsmøtet: Voksne kr. 500,- per person over 15 år. Barn kr. 300,- per person mellom 3 og 15 år. Barn under 3 år gratis.
Egenandel reise: Kr. 300,- per person barn og voksne.
Påmelding til: NFFA v. Jarle Gauslaa, Skolegt 29, 4790 Lillesand
E-post: kasserer@albinisme.no
eller Tlf: 920 10 328 e.kl 1700

Vi tar forbehold om refusjon av reisekostnader med hensyn til antall påmeldte pga. vår økonomiske situasjon. Vi må derfor bruke første ”første mann til mølla” prinsippet.
______________________________________________________________________
PÅMELDING:

NAVN: __________________________________________
ADRESSE:_______________________________________
TLF:_____________________
E-POST:________________________
ANTALL VOKSNE: _______________
ANTALL BARN:______________ BARNAS ALDER: _____

EVT. ØNSKER I FORBINDELSE MED OVERNATTING (DOBBELTROM, ENEROM):__________________________________________________
EVT DIETT/ALLERGI:__________________________________________
REISER I EGEN BIL: JA: NEI:
ØNSKER HENTING VED GARDERMOEN ? CA TIDSPUNKT: Kl:________


..