Du er her: Albinisme» Nyheter og artikler

Nyheter og artikler

Kategori: Generelt
fredag 20. januar 2017

UNG FaceIT


Har du en medisinsk diaggnose som påvirker utseendet ditt, for eksempel en craniofacial diagnose eller en hudsykdom?
Kunne du tenkt deg å delta i et forskningsprosjekt som prøver ut et helt nytt nettbasert dataprogram som heter UNG Face IT?
UNG Face IT er et støtteprogram for ungdom som bekymrer seg for hvordan de ser ut eller opplever å bli ertet.

Hva er UNG Face IT?

Det er en ny og spennende nettside som er designet av eksperter ved Centre for Appearance Research ved University of the West of England, ungdommer og støtteorganisasjonen Changing Faces.
Programmet inneholder informasjon og tips til ungdom som trenger støtte og råd om hvordan de kan mestre det å leve med en diagnose som er synlig for andre og gjør at de skiller seg ut (f eks pga en spalte, arr eller en hudsykdom).
Den inneholder interaktive læringsaktiviteter, illustrasjoner, videoer, lydfiler, bilder og tips fra ungdom med et annerledes utseende. Målet er å bidra til at ungdom føler seg tryggere og finner mer positive løsninger på eventuelle utfordringer.

Programmet er i ferd med å bli utprøvd i England, USA og Nederland og har så langt vist
god effekt. Vi ønsker derfor også å teste om programmet fungerer i Norge. Dette er en
viktig første fase som skal hjelpe oss å planlegge en større studie for å finne ut av om YP
Face IT hjelper ungdom. Vi ønsker bl.a. å finne ut av hvor lett det er å rekruttere
ungdommer til studien, hvor lett eller vanskelig det er å gjennomføre programmet og
spørreskjemaene og om det å bruke programmet faktisk hjelper.

Alle som deltar fordeles inn i en av to mulige grupper. Den ene gruppen mottar
vanlig oppfølging og prøver ut UNG Face IT. Den andre gruppen mottar kun vanlig
oppfølging (sammenlikningsgruppe).
Dersom denne undersøkelsen viser at UNG Face IT hjelper, vil alle ungdommer som
ønsker det kunne prøve ut programmet etter at studien er avsluttet.

Hva må jeg gjøre?

Du vil få i oppgave å jobbe med UNG Face IT på din egen PC, gjennomføre enkle quiz, morsomme oppgaver og aktiviteter online, og kanskje bli intervjuet av forskningsassistent Janken Baalsrud.
Dersom du er under 16 må dine foreldre si at det er greit at du deltar.
(Vær obs at i selve forskningsperioden så blir noen i en kontrollgruppe)
Hvis du har lyst til å delta i dette forskningsprosjektet eller du har lyst til å høre mer er det fint om du kontakter: Janken Baalsrud (forskningsassistent) Mobil: 920 83 286 Mail: janken.baalsrud@gmail.com
Eller Prosjektleder og psykolog Kristin Feragen: Mail: krifer@ous-hf.no