Nyheter og artikler

tirsdag 1. juni 2004
Kategori: 2004
Medlemsundersøkelsen 2004 er en spørreundersøkelse som er utført blant medlemmene i NFFA. Spørsmålene som ble stilt omhandlet hovedsakelig medlemmenes meninger om arbeidet til NFFA ut fra et prioriteringsperspektiv. Undersøkelsen inneholder også noen spørsmål om medlemmene og deres forhold til NFFA. Joar Brakstad har stått for gjennomføringen av undersøkelsen, og har gjennomgått og analysert...   se hele nyheten her...^ Toppen

Denne siden ble sist endret: 26.05.2010